Cele mai relevante modificari ale legislatiei de mediu, in ordine cronologica.

  Suntem la curent cu modificarile legislatiei de mediu, privind responsabilitatea producatorilor, importatorilor sau celor care aplică marcă proprie si care introduc ambalaje pe piata din Romania.

  OUG 196/2005

  Ordonanta are in vedere Fondul pentru mediu. Documentul contine si consolidarea din 25 martie 2020.

  Ordinul 578/2006

  Privind metodologia de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu. Documentul contine si consolidarea din 25 martie 2020.

  Ordinul 794/2012

  Privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

  Legea 249/2015

  Privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Documentul contine si consolidarea din 24 august 2021.

  OUG 74/2018

  Pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

  Legea 143/2018

  Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017
  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

  Legea 87/2018

  Pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

  Legea 31/2019

  Privind aprobarea OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

  OUG 50/2019

  Pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

  Ordinul 149/2019

  Privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

  Ordinul 572/2019

  Pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

  Ordinul 60/2020

  Privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

  Ordinul 560/2020

  Privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

  Ordinul 1555/2020

  Pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operarea organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, aprobata prin Ordinul 1362/2018.

  OUG 92/2021

  Ordonanta vizeaza regimul deseurilor: ierarhia deseurilor, incetarea statutului de deseu, lista deseurilor, precum si raspunderea extinsa a producatorilor.
  Telefon
  +4 (0774) 042 147
  Email
  contact@electrowaste.ro